En spännande inblick i hur konsekvent, värdefullt innehåll kan driva organisk trafik och generera leads – utan behov av avancerade SEO-tekniker

Hos Solvify.se tror vi på kraften i data och experimenterande för att hitta de mest effektiva SEO-strategierna. Ett nyligen genomfört test visade intressanta insikter om rollen av kvalitetsinnehåll i att skapa och konvertera organisk trafik.

Testets bakgrund och genomförande

Testet utfördes på en helt ny webbplats för ett bemanningsföretag som vi skapade en sida för, kallad “Konsultofferter”. Vi ville undersöka hur mycket innehåll – eller snarare, hur många blogginlägg – som krävdes för att börja se konverteringar.

Vi inledde experimentet genom att skriva 14 blogginlägg per vecka – det vill säga två inlägg om dagen. Efter första veckan såg vi ingen märkbar förändring. Men vi lät oss inte avskräckas. Vi fortsatte med vår takt på 14 inlägg per vecka.

Resultat

Efter 3-4 veckor började vi se resultat. Webbplatsen började dra in löpande leads, och därifrån tog det fart. Det var tydligt att vår strategi att skriva regelbundna, kvalitativa blogginlägg började betala sig.

Slutsatser och insikter

Så vad lärde vi oss av detta experiment? Det huvudsakliga målet var att undersöka effekterna av att skapa och publicera värdefullt innehåll regelbundet på en webbplats.

Våra resultat visade att om du skapar nyttigt innehåll och uppdaterar din webbplats regelbundet, behöver du inte nödvändigtvis använda avancerade SEO-tekniker för att generera en mängd leads. Däremot är en grundläggande “on-page SEO” fortfarande nödvändig, vilket i det här fallet innebar att skapa artiklar och blogginlägg som ger läsaren ett värde.

Denna insikt är särskilt relevant för de som kanske inte har omfattande kunskap om SEO, men som ändå vill förbättra sin webbplats och locka mer organisk trafik. Genom att bara skapa och publicera kvalitetsinnehåll regelbundet, kan du faktiskt göra stor skillnad för din webbplats och ditt företag.